Ημερολόγια/Χάρτες

Σχεδιασμός και εκτύπωση βιβλίων / ημερολογίων 150 σελίδων σε χαρτί 130 γρ. velvet με καλλιτεχνική βιβλιοδεσία.

Σχεδιασμός και εκτύπωση ημερολογίων με θεματικές ενότητες

για την πολιτιστική εστία "ΙΩΝΕΣ".

Σχεδιασμός και εκτύπωση ημερολογίων γραφείου. (ατζέντα , σπιράλ)

Σχεδιασμός και εκτύπωση αναδιπλούμενου χάρτη πόλεως.

Σχεδιασμός και εκτύπωση ημερολογίων γραφείου και τοίχου με σπιράλ.