Χάρτινες θήκες CD/DVD/Βινυλίου

Συσκευασία για 4 CD / DVD με ένθετο βιβλιαράκι.

Χάρτινη συσκευασία CD/DVD με ένθετο βιβλίο.

Χάρτινη συσκευασία για 6 CD/DVD με ειδικό κοπτικό.

Χάρτινη συσκευασία για 2 CD/DVD με πλαστική θήκη.