Κάρτες/Επιστολόχαρτα/Φακέλους

Σχεδιασμός και εκτύπωση εταιρικής ταυτότητας για μικροβιολόγικο εργαστήριο.

Σχεδιασμός και εκτύπωση εταιρικής ταυτότητας για το ’’Ορθόδοξο Δίκτυο Ενημέρωσης’’.