Αφίσες/Φυλλάδια
Ημερολόγια/Χάρτες
Συσκευασίες
Χάρτινες θήκες CD/DVD/Βινυλίου
Βιβλία/Περιοδικά
Κάρτες/Επιστολόχαρτα/Φακέλους
Φόλντερ/Ντοσιέ
Λογότυπα
Ετικέτες
Μεταξοτυπίες/Αυτοκόλλητα/Μπλούζες