Φόλντερ/Ντοσιέ

Εκτύπωση φόλντερ με θήκη που περιέχει ενημερωτικά έντυπα.

Σχεδιασμός και εκτύπωση φόλντερ από χαρτί 300 γρ. με λάστιχο. Περιέχει υλικό για συνέδριο ( βεβαίωση, μπλοκ, στυλό, ταμπελάκι, αναμνηστικά ).

Εκτύπωση φόλντερ απο χαρτί 300 γρ. με θήκη για την επαγγελματική σας κάρτα.

Σχεδιασμός και εκτύπωση φόλντερ από χαρτί 300 γρ. με λάστιχο. Περιέχει υλικό για συνέδριο ( βεβαίωση, μπλοκ, στυλό, ταμπελάκι, αναμνηστικά ).

Εκτύπωση φολντερ απο χαρτί 300 γρ. με θήκη για την επαγγελματική σας κάρτα.