Λογότυπα

Σχεδιασμός λογοτύπου για τον πολιτιστικό φορέα "ΜΑΓΝΗΤΕΣ" που αφορά το θεματικό έτος 2016. Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ

Σχεδιασμός λογοτύπου για το «Ορθόδοξο Δίκτυο Ενημέρωσης». Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ

Σχεδιασμός λογοτύπου για το τσίπουρο «Θεσσαλικό». Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ